Leveringsbetingelser

Poul Schou A/S står selv for leveringen af dine varer.

Matrialer i løs vægt (Tippet af):
Skal varerne tippes af, tippes de på anviste plads, ved nærmeste kantsten eller anden fast belægning så tæt ved leveringsadressen som muligt, under forudsætning af at lastbilen kan køre der – chaufføren bestemmer.

Matrialer i løs vægt (Grabbet af):
Skal varerne grabbes af, grabbes de af på anviste plads f.eks. ind over hæk, stakit eller fortov. Der kan grabbes af inden for kranens rækkevide (Ca. 6-8 meter) – chaufføren bestemmer.

Bigbags og træpiller:
Varerne læsses altid af med kran, og sættes af på anvist plads evt. ind over hæk, ind i indkørslen, eller på anden fast belægning så tæt ved leveringsadressen som muligt, under forudsætning af at lastbilen kan køre der – chaufføren bestemmer.

Der køres ikke ind over flisebelægning, fortov og lign.

Der løftes ikke hen over parkerede biler, så husk at reservere plads i vejkanten til lastbilen.

Levering i kolonihaver er ikke muligt, uden forudgående aftale.